Válasszon
Deutsch
English
Polsky
Romanesc
čeština
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Ausztria>>Länderzuständigkeit AVUS Wien (HU)
Wien

AVUS Wien

AVUS worldwide claims service
GmbH & Co.KG


A-1030 Wien, Ungargasse 64-66, Stiege 1, Top 210
Telefon: +43 (0)1 7126330-0
Telefax: +43 (0)1 7126330-9200

office.wien@avus-group.com


A következő területeken történt káresetekben illetékes:

Abteilungsdirektor
Johann Platzer, Prokurist
+43 (0)1 7126330-207
johann.platzer@avus-group.com 

 

Referenten

Dr. Andreas Eckert

+43 (0)1 7126330-202
andreas.eckert@avus-group.com

Veronika Reif
+43 (0)1 7126330-209
veronika.reif@avus-group.com

 


Dr. Andreas Eckert

+43 (0)1 7126330-202

andreas.eckert@avus-group.com

 

Johann Platzer, Prokurist
+43 (0)1 7126330-207
johann.platzer@avus-group.com