Vyber jazyka
Deutsch
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

AVUS w Polsce

 

Siedziba firmy:

AVUS Polska worldwide claims service sp. z o.o.

ul. Basi Wolodyjowskiej 4

54-515 Wroclaw

 

Adres korespondencyjny:

skr. poczt. 2404

54-511 Wroclaw 24

 

e-mail:

office.pl@avus-group.com

 

faks:

(+48) 71 359 83 50

 

telefon:

(+48) 71 359 83 00